Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, is kosbedden niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk voorkomen in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en/of actueel is. kosbedden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eender welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of de interpretatie daarvan.

Er kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt op de inhoud van deze website. Voordat je handelt op basis van de aangeboden informatie, dien je deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van kosbedden, die geen eigendom zijn van kosbedden, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel kosbedden uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door kosbedden worden onderhouden, wordt afgewezen.